Novinky

Homeoffice a homeworking. Co je co?

Moderní trendy v organizaci práce dorazily i k nám. Nějakou formu homeoffice zavádí čím dál více českých firem. Často se ale zaměňují dva pojmy – homeoffice a homeworking. Pojďme se na oba koncepty podívat blíže.

celý článek

Autorské honoráře a daně

Autorskými honoráři se odměňují díla, která jsou předmětem autorského práva. Může jít o literární, umělecké nebo vědecké dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora.

celý článek

Co musíte splnit pro získání živnosti?

Pokud chcete podnikat jako fyzická osoba, musíte si obstarat živnostenské oprávnění. Co pro jeho zisk potřebujete?

celý článek

Chci si založit živnost - jaké jsou typy živností?

Volná živnost sdružuje činnosti, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splňovat jen všeobecné podmínky. Těmi jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Zde pozor. Nevyžaduje se ale bezúhonnost v plném slova smyslu, ale pouze ve vztahu k předmětu zamýšlené živnosti.

celý článek
1 2 3 4 5 6 7 ...