Novinky

Autorské honoráře a daně

Autorskými honoráři se odměňují díla, která jsou předmětem autorského práva. Může jít o literární, umělecké nebo vědecké dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora.

celý článek

Co musíte splnit pro získání živnosti?

Pokud chcete podnikat jako fyzická osoba, musíte si obstarat živnostenské oprávnění. Co pro jeho zisk potřebujete?

celý článek

Chci si založit živnost - jaké jsou typy živností?

Volná živnost sdružuje činnosti, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splňovat jen všeobecné podmínky. Těmi jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Zde pozor. Nevyžaduje se ale bezúhonnost v plném slova smyslu, ale pouze ve vztahu k předmětu zamýšlené živnosti.

celý článek

Cítíte ve firmě vnitřní rozbroje? Nechte své zaměstnance vyzkoušet různé pozice

Pokud máte větší firmu s několika odděleními, možná cítíte, že mezi nimi občas vládne mírná nevraživost. Přitom by všichni zaměstnanci měli mít zájem na prospěchu celé firmy. Jak se tomu vyhnout?

celý článek
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...