Zaměstnavatel neplatí? Požádejte o náhradu mzdy úřad práce

Pokud se zaměstnavatel dostane do insolvence a není schopný platit zaměstnancům mzdy, neznamená to, že budou bez peněz doma, dokud se vše nevyřeší. Ušlou mzdu jim může vyplatit i úřad práce. Co je pro to nutné udělat?

Na výplaty myslí zákon na ochranu zaměstnanců, peníze ale nedostane zaměstnanec automaticky. Musí si o ně říct a musí být splněno několik podmínek. Základem je, aby na zaměstnavatele byl podaný insolvenční návrh nebo vyhlášené moratorium.

no-money-2070384_1280_1280Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce a to nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících ode dne, kdy jsou informace o mzdových nárocích zveřejněny na úřední desce Úřadu práce České republiky. Pokud tuto lhůtu zaměstnanec nestihne, jeho nárok zaniká. Ve výjimečných případech lze však lhůtu prodloužit.

Zákon dále říká, že Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období, pokud vám tedy zaměstnavatel neplatí půl roku, plnou náhradu vám úřad práce nezajistí. O další náhradu mzdy (například při dlouhém nebo opakovaném nevyplácení mzdy) lze žádat až po uplynutí kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž uplynulo 12 měsíců od posledního měsíce, za který byl mzdový nárok žadatele Úřadem práce České republiky uspokojen. Přeloženo do běžné řeči – pokud vám úřad práce proplatí mzdu za únor 2019, další náhradu mzdy vám může dát až za březen 2020.

Na žádost o náhradu mzdy má úřed práce speciální formulář, kam vyplníte své údaje a údaje o zaměstnavateli, výši ušlé mzdy a období, za které náhradu uplatňujete. Vše musíte doložit dobou trvání pracovního poměru, výší mzdy za minulé měsíce a podobně. Aby za vás úřad mohl odvést i pojistné, nezapomeňte na údaje o pojišťovně. Na náhradu mají nárok i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist