Work-life balance aneb Jak sladit rodinný a pracovní život

Benefity pro zaměstnanceKaždá firma by měla pečovat nejen o zdraví firmy, ale především o zdraví svých zaměstnanců. Přestože nemůže ovlivnit zdravotní stav zaměstnanců, může se zajímat o plnění jejich potřeb a přání. Jednou z činností, která připívá ke spokojenosti zaměstnanců je možnost sladit pracovní a rodinný život. Zaměstnavatelé tomu mnohdy nepřikládají příliš velký důraz nebo se naopak tomuto tématu vyhýbají. Hlavním důvodem  ve většině případech je nárůst nákladů.
 

Více zisku za méně nákladů

Přestože umožnění slaďovat osobní a pracovní život přináší větší náklady, přináší také vyšší zisky. Vždy záleží na úhlu pohledu. Většina firem vidí pouze jednu stranu mince a neuvažuje nad kladnými dopady, jako jsou například: vyšší spokojenost zaměstnanců, následné zvýšení produktivity, snadnější přijímání zaměstnanců, vyšší udržitelnost zaměstnanců, nižší absence a také fluktuace zaměstnanců.
 
Mezi hlavní cíle personální politiky patří snaha pomoci zaměstnancům lépe zvládat problémové prvky jejich pracovního a osobního života a tím zabránit možným negativním dopadům na jajich psychický či zdravotní stav. 
 

Neexistuje jednotný návod

Vždy záleží na prostředcích každé firmy, pro které možnosti umožnění slaďovaní osobního a pracovního života se rozhodne. Mezi nejvíce využívané patří:
 • Psychologické, finanční nebo právní poradenství
 • Benefity ve formě sick days, osobního volna, vzdělávací kurzy, placená dovolená
 • Čerpání mimořádného volna z rodinných důvodů
 • Flexibilní pracovní doba
 • Práce na částečný úvazek
 • Práce z domova
 • Vhodné pracovní prostředí
 • Zařízení péče o děti – mateřské školy, hlídání dětí na pracovišti
 • Účast členů rodiny na firemních akcích
 • Dny otevřených dveří pro rodinné příslušníky
   
Je všeobecně známo, že zmiňované benefity jsou zaměstnanci velmi kladně hodnoceny a mají významný vliv na jejich efektivitu práce. Součástí poskytnutí možností sladění osobního a pracovního života je také dobrá komunikace s HR oddělením. Hlavním úkolem HR oddělení by mělo jednotlivé body správně komunikovat, vysvětlit jejich fungování nebo případně odůvodnit výběr poskytnutých možností.
 
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist