Teambuilding jako nástroj

V současnosti se zdá, jako nejlepší organizační model. Proto také klademe větší důraz na upevňování vztahů v týmu a podporujeme týmového ducha. To jsou věci, které si člověk představí pod pojmem teambuilding, ale ten se dá využít na víc, než jen sehranost v týmu, také na užší propojení s organizací.
 
Teambuildingové aktivity nastupují většinou v případě, že sestavíme nový tým, kde se lidé mezi sebou neznají, a my si přejeme urychlit proces seznamování, aby dosahovali rychleji skvělých výsledků. Existuje však mnoho teambuildingových aktivit, které lze aplikovat i na již existující a fungující tým, zpravidla tyto aktivity nasazujeme pro povzbuzení morálky v týmu, k motivaci, či ujasnění si faktů. Tyto teambuildingové aktivity pak mají podobu nejen her, které se týkají členů týmu, ale originálně je i propojují s organizací. Taková hra pak může mít podobu různých modifikací loga firmy, asociacemi s firmou, či definicí cílové skupiny firmy, firemních hodin apod. Každá z aktivit rozvíjí jinou činnost, a to nejen v rámci týmových dovedností, ale i znalostí a vytváření si bližšího vztahu k firmě.
 
Samozřejmě nelze uplatnit tyto teambuildingové aktivity na všechny zaměstnance. V případě středních a velkých firem je prakticky nemožné motivovat každého zaměstnance podobným způsobem. Mnohdy s tím mají problém i malé firmy. Podobných teambuildingových aktivit se může účastnit užší kruh zaměstnanců, zpravidla od šesti do patnácti členů, podle náročnosti hry. Často se vytváří dva týmy, které pak proti sobě soutěží a cvičí si tím i zdravou soutěživost a konkurenceschopnost. Jedná se tedy zpravidla o vrcholový management popř. vedoucí pracovníky různých sekcí.
 
V této podobě lze zapojit teambuilding tzv. do hry v okamžiku, kdy si je vedení firmy jisté, že hlavní manažeři se již tolik neztotožňují s firmou, popř. když firma přechází na jinou korporátní identitu, vytváří novou výrobkovou řadu, či začíná cílit na novou cílovou skupinu. Teambuilding se pak stává nejen aktivitou pro upevnění vztahů, ale také jako určitý typ brainstormingu, kdy se vedení může snadno a nenuceně dozvědět následky změn ve firmě, popř. cestu, kterou by se měli ubírat.
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist