S nimi dokážete víc

O Evropské unii panuje spousta tzv. polopravd a mýtů. Víme, že pomáhá našemu školství. Díky Evropské unii vycestovalo již několik desítek studentů na vzdělávací pobyty v rámci středních škol. Díky podpoře projektů na stavbu místních komunikací, bylo obnoveno několik zapomenutých chodníků a cest. A díky Evropskému sociálnímu fondu získávají Češi pracovní místa.
 
Evropský sociální fond je hlavním finančním nástrojem na podporu zaměstnanosti v členských státech Evropské unie. Výdaje tohoto fondu dosahují kolem deseti procent celkového rozpočtu Evropské unie, což není zrovna malá částka. Hlavním posláním fondu je vytváření kvalitnějších pracovních míst pro pracovníky členských zemí, čehož dosahují spolufinancováním lokálních projektů.
 
V České republice tento fond pomohl prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvořit více než padesát tisíc pracovních míst a mimo to, také podpořil více jak čtyři tisíce projektů. O investici do projektů většinou žádají neziskové organizace, díky nimž pomáhají na lidi odkázané na pomoc druhých, dále pak zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské instituce, které se prostřednictvím finanční pomoc snaží podpořit rozvoj a vzdělávání stejně jako úřady práce, státní správa a další.
 
Projekty mohou podpořit také tzv. podnikatelské inkubátory. Nespadají již pod Evropskou unii, právě naopak. Jedná se zpravidla kanceláře či prostory, spíše však o prostředí, kde se mohou začínající podnikatelé se zajímavým podnikatelským záměrem rozvíjet. Podnikatelské inkubátory slouží jako takový byt u rodičů. Nájem v těchto prostorách je často velice nízký na to, co všechno nabízí. Podnikatelé mohou využít nejen prostory, ale také služby související s nimi, jako je úklid prostor, pak také mohou využít poradenství apod. Po České republice již několik takových podnikatelských inkubátorů úspěšně funguje a pomáhá rozvíjet životaschopné projekty.
Pokud se zamýšlíte nad vlastním projektem, ale potřebujete pomoc, podívejte se kolem sebe, jaké máte možnosti.
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist