Řízení lidských zdrojů v malých firmách

Nezávisle na tom, o jak velkou firmu se jedná, jsou to právě lidé, kdo tvoří její základ. Jsou ozubenými kolečky ve stroji, která do sebe vzájemně zapadají a pohánějí jej kupředu. Proto by měla každá firma o své zaměstnance intenzivně pečovat.
 
Téměř každá větší firma má své personální oddělení nebo alespoň jednoho personalistu, který má na starosti nejen příjem nových zaměstnanců, vytváření plánů vzdělávání, ale především plnění potřeb a přání zaměstnanců. Velké firmy mají dostatečné kapacity zaměstnanců, které umožňují a taktéž vyžadují přítomnost HR manažera, který zajistí celkové fungování firmy. Přítomnost HR manažera v malých firmách většinou chybí ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že si jej firma nemůže dovolit z finančních důvodů. Druhým a současně méně zodpovědným je, že firma považuje přítomnost HR manažera za zbytečné.
 

Jak probíhá řízení lidských zdrojů v malých firmách?

Řízení lidských zdrojů je v malých firmách velmi specifické a ne vždy zcela efektivní.  Mezi nejčastější znaky patří koncentrace personálních činností do rukou manažera nebo majitele, což přispívá k velmi intenzivnímu kontaktu mezi vedením a zaměstnanci. Bezprostřední kontakt může pomoci předcházet mnohým konfliktům, ale současně postrádat určitou objektivu. Firma taktéž postrádá průběžné průzkumy trhu práce, personální plánování či rezervy pracovních sil. Velmi často malé firmy nemají popisy pracovní pozic ani jejich strukturu. Hodnocení zaměstnanců je zpravidla neformální a neumožňuje příliš velký prostor pro kariérní růst. Vzdělávání zaměstnanců probíhá interně na pracovišti a mnohdy postrádá přínos pro stálé zaměstnance. Aby nedocházelo k demotivaci zaměstnanců, je potřeba i v malých firmách zavést základní pravidla, která pomohou k jejich úspěšnějšímu řízení a také větší spokojenosti zaměstnanců.
 

Kroky k úspěšnému řízení lidských zdrojů

V první řadě by se firma měla zaměřit na věci, které jsou jednoduché na realizaci a nevyžadují dodatečné zdroje. Může začít například s následujícím: 
1. Zavedení pořádku v pracovní náplni.
2. Vytvoření struktury 
3. Vytvoření popisů jednotlivých pracovních pozic
4. Hodnocení zaměstnanců
5. Vytvoření plánu na vzdělávání (na základě hodnocení zaměstnanců)
6. Zavedení společných obědů, akcí z důvodu utužení kolektivu
 
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist