Pracovní skupina nebo pracovní tým?

Nová pracovní místa se mohou vytvořit při vzniku nové firmy, při výměně stávajících zaměstnanců, práci na novém projektu apod. Ať již pracovní místa vzniknou jakýmkoli způsobem, vždy je otázkou, zda vybereme správné lidi do těchto pozic. V každé firmě, která má víc, jak jednoho zaměstnance může vzniknout konflikt. Zaměstnanci, skupina chcete-li, si mohou navzájem připadat sympatičtí a může se ji dobře pracovat, anebo si mohou začít konkurovat a cítit k sobě nenávist.
 
Konfliktní prostředí na pracovišti není výhodné pro žádného zaměstnavatele. Na pracovišti zpravidla vzniká tzv. pracovní skupina. Jedná se o dva a více lidí, zaměstnanců, kteří vytváří určitou sociální skupinu, kterou přinejmenším spojuje společné pracoviště, tedy místo, kde denně vykonávají svou práci, za kterou jsou posléze odměněni. Pracovní skupina má stejně jako například rodina své pravidla a hodnoty, které by se neměli lišit od pravidel a hodnot celé organizace. Mnozí si ani neuvědomují, nakolik jsou vztahy na pracovišti citlivé. Konfliktní situace mohou vzniknout velice rychle a složitě se pak řeší.
 
Mimo pracovní skupinu může ve firmě existovat i tzv. pracovní tým. Existuje spousta definic, které vymezují tento termín, ve zkratce se dá o týmu říct, že se podstatně liší od pracovní skupiny. Týmy se skládají z několika osob, které jsou společně zaměřeny na jeden úkol a společnými silami se snaží dosáhnout úspěšného dokončení úkolu. Týmy jsou často tvořeny na omezenou časovou dobu a členové jsou vybíráni tak, aby měli různé, ale doplňující se dovednosti a znalosti.
 
Před konečným stanovením členů týmu je zapotřebí zjistit jejich týmové role, tedy jakou funkci v týmu, budou po jeho vytvoření zaujímat. Pro stanovení těchto rolí existuje množství testů. Zpravidla jsou tvořeny souborem otázek a možných odpovědí. Výběrem nejlepší možné odpovědi posléze zjistíte, která týmová role, je právě ta Vaše. Správné určení týmových rolí je pro výběr členů nezbytně nutný. Existuje totiž množství rolí, které se navzájem vylučují a jejich kooperace by nemohla fungovat. Tudíž je výběr členů to nejdůležitější pro úspěšné splnění úkolu.
 
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist