Pracovní přestávka a odpočinek – co je co?

Zákoník práce se kromě doby, kdy pracujete, věnuje i chvílím, kdy odpočíváte. Dokonce rozlišuje různé druhy odpočinku - přestávku v práci a dobu odpočinku. V běžné řeči se oba pojmy zaměňují a málokdo ví, jaká pravidla pro pauzy od práce zákon stanovuje. Proto se na ně podíváme trochu zblízka.

Pracovní přestávka slouží k jídlu a oddechu. Podle zákona musí být čerpána nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce, ale může to být v jakýkoli čas. Trvat má aspoň 30 minut a zaměstnanec si ji může vybrat i po částech, jedna z nich však musí být dlouhá aspoň 15 minut. Jiná pravidla platí pro zaměstnance mladší než 18 let. Ti mají nárok na přestávku maximálně po 4 a půl hodině nepřetržité práce.

garden-2483534_1280_1280Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. Ve většině firem je tato přestávka vyplněna obědem.

Další typ přestávky, který zákon zná, je bezpečnostní přestávka. Na tu mají nárok zaměstnanci, u kterých to stanovuje zvláštní předpis (například řidiči). Tato přestávka se do pracovní doby započítává a tedy je za tento čas i vyměřována mzda.

Naproti tomu odpočinek je zákonem chápán jako čas mezi dvěma směnami, dny pracovního klidu, nebo nepřetržitým odpočinkem.

Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec měl mezi dvěma směnami alespoň 11 hodin nepřetržitého odpočinku. Zákon ale v některých případech umožňuje (zemědělství, zdravotnictví, neočekávané případy,...), dobu odpočinku zkrátit na 8 hodin. Avšak za předpokladu, že si zaměstnanec bude moci vybrat takto zkrácenou dobu odpočinku hned při následujícím odpočinku. Opět platí, že pracovníci do 18 let jsou chráněni přísnějšími limity – 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucími, navíc bez možnosti výjimky.

Zaměstnancům je garantován ještě další odpočinek – jednou týdně zaměstnavatel musí umožnit nepřetržitý odpočinek ve výši alespoň 35 hodin. Pokud to z provozních důvodů je možné, musí do této doby spadat neděle. Platí zde ale například výjimka pro zemědělství, kde lze tuto lhůtu porušit, pokud to vyžaduje například počasí.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist