Popisy pracovních míst

Popisy pracovních míst slouží ke správnému identifikování pracovní činnosti, konkrétního pracovního místa, a tím i snazšímu výběru pracovníka. S popisem pracovního místa, tedy činností, které je zapotřebí na dané pozici vykonávat, je nutné popsat pracovníka, který by měl danou pozici zastávat.


istock_000010827673xsmall_425          Důvodů k vytvoření popisů pracovních míst je hned několik. Jedním z motivů může být zavedení systému jakosti podle norem ISO. Z interního hlediska je důležitější podnět, díky němuž se pokouší analyzovat již existující pracovní místa, s cílem zvýšit produktivitu práce. Popisy mohou sloužit také jako určité kritérium dohledu nad zaměstnanci, jelikož můžeme porovnat, jakou práci zaměstnanec vykonává a jakou by vykonávat měl dle popisu. Z pohledu firmy a zákazníka, či firmy a dodavatelů, se může jednat o určitou konkurenční výhodu. Tím, že popíšeme přesnou činnost konkrétní pozice, můžeme uspokojit předpokládanou potřebu zákazníků či jiných zainteresovaných stran.


Popisy pracovních míst
jsou v dnešní době běžnou praxí mnoha společností, a mimo vyhledávání nových zaměstnanců, či dohledu nad stávajícími, mohou sloužit jako kritéria pro personální leasing. Při výběru zaměstnance v rámci personálního leasingu, si už předem můžeme být jistí, co přesně hledáme (vzhledem k nárokům na pracovníka). A to díky tomu, že součástí popisu je mimo jiné určení vzdělání a kvalifikace, dovedností, pracovních zkušeností, zdravotních a fyzických požadavků a mimo to může být doplněno, také o charakteristiku osobnosti apod.

Popis pracovního místa lze stručně shrnout do několika atributů. Je nutné sepsat úkoly svěřené zaměstnanci, popsat vztahy nadřízenosti a podřízenosti, určit kompetence a rozhodovací pravomoc, s čímž souvisí také odpovědnost a samozřejmě také určit mzdové zařazení.

 

Pokud chcete zefektivnit řízení lidských zdrojů ve své firmě, není nic jednoduššího, než sestavit přesný popis svých pracovních míst.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist