Na co se vztahuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

Při návratu z mateřské dovolené platí pravidlo "původní židle". Tedy, že vám zaměstnavatel musí držet původní místo. Co když vám ale vykonávání původní práce znemožní těhotenství nebo kojení?

Pravidlo o návratu na stejnou pozici má samozřejmě své výjimky. Kojící žena starající se o malé dítě například nemůže vykonávat některá náročnější povolání a omezení platí například i pro práci v noci a služební cesty. Zároveň se může stát, že kvůli reorganizaci a rušení oddělení třeba původní místo zaniklo. O slučitelnosti práce s těhotenství nebo péčí o dítě rozhoduje praktický lékař nebo může jít i o práci, kterou těhotným a matkám zakazuje zákon.

pregnant-775036_1280_1280V takovém případě musí zaměstnavatel najít pro matku jinou pracovní pozici, která zaměřením co nejvíce odpovídá té původní. I tak se ale může stát, že na nové pozici zaměstnankyně bude pobírat nižší mzdu. V takovém případě máte nárok na vyrovnávací příspěvek od státu. Na příspěvek naopak nemáte nárok, pokud se vám mzda sníží pouze z důvodu kratší pracovní doby.

Nárok na dávku mají:

  • těhotné zaměstnankyně
  • zaměstnankyně do konce 9. měsíce po porodu
  • zaměstnankyně, které kojí

To vše v případě, že práce, kterou předtím vykonávaly je těmto ženám zakázána nebo pokud podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje jejich zdraví, těhotenství, mateřství nebo schopnost kojení.

Vyrovnávací příspěvek se počítá za kalendářní dny v nichž platilo převedení na jinou, hůře hodnocenou práci. Těhotné zaměstnankyni se příspěvek vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu ohrožení mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje nejdéle do konce devátého měsíce po porodu a u žen, jejichž schopnost kojit je ohrožena, pak po dobu kojení.

Vyrovnávací příspěvek se týká pouze standardního pracovního úvazku. Zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce na něj nárok nemají. Pro získání příspěvku musíte u svého ošetřujícího lékaře nebo gynekologa vyplnit formulář žádosti o příspěvek. 

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist