Na co má zaměstnanec právo, ale nikdo mu to neřekne - Náhrada škody

Znají to asi všichni zaměstnanci. Podepíšou pracovní smlouvu nebo jednu z dohod, nechají se informovat o všem, co jim chce zaměstnavatel sdělit, ale málokdy se sami iniciativně dožadují svých práv a ve velké většině ani neví, co po nich zaměstnavatel může a nemůže chtít. Podrobněji se dnes zaměříme na zkušební dobu a náhradu škody zaměstnancem či zaměstnavatelem.  

shutterstock_426500653_821Zkušební doba je velmi často řešené téma, které má několik úskalí a málokterý zaměstnanec má po práci tolik energie, aby si o nich zjistil podrobnosti. Dá se říci, že zkušební doma je časově omezený úsek, který slouží k vzájemnému poznání zaměstnance a zaměstnavatele, k ověření praxe a schopnosti vykonávat danou práci.

Tato doba může být maximálně tříměsíční, u vedoucích pracovníků však existuje výjimka a tato doba může být až šestiměsíční. Podmínkou však je, že zkušební doba nebude sjednána na více než polovinu pracovního poměru, což zní sice logicky, ale i zde nastává časté porušování ze strany zaměstnavatele.

Říká se, že ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec ukončit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu. Není to však zcela pravda. I když ve zkušební době není zaměstnanec chráněn plně, v případě pracovní neschopnosti ho zaměstnavatel nemůže propustit v prvních dvou týdnech zkušební doby. Tento argument je možné využít v případě, kdy těsně před nástupem do práce onemocníte a zaměstnavatel se rozhodne ukončit pracovní poměr.

Druhým hlavním tématem článku je náhrada škody v pracovním poměru. Zákonodárci se snažili maximálně ochránit zaměstnance a z toho vyplývá, že zaměstnanec je odpovědný pouze za škodu, kterou zavinil. V tomto se liší od povinnosti nahradit škodu zaměstnavatele, kdy stačí, aby při plnění pracovních povinností vznikla zaměstnanci škoda, kterou musí zaměstnavatel uhradit. Dokonce v případě, že zaměstnanci způsobí škodu jiný zaměstnanec nebo osoba přítomná na pracovišti, o které zaměstnavatel věděl, má i v tomto případě zaměstnavatel povinnost nahradit vzniklou škodu.

V příštím díle se podíváme na náhradu škody podrobněji a zaměříme se mimo jiné i na právo zaměstnance na informace.

 

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist