Mělo by marketingové oddělení nahradit personální?

Výsadou personálního oddělení je nábor nových zaměstnanců, školení těch stávajících a další personální záležitosti. Mělo by však stejný význam, kdyby mu odpadla povinnost vybírat nové zaměstnance?
 
Teoreticky by mělo mít marketingové oddělení výběr zaměstnanců ve své agendě. Na rozdíl od personálního oddělení mají větší znalost o trhu. Pravidelně mapují konkurenci, znají nejnovější trendy v odvětví. Znalost trhu pak je významným kladem při hledání nových zaměstnanců. Díky tomu totiž vědí, koho přesně ve firmě potřebují a do budoucna potřebovat budou. Marketingové oddělení je také prostředek, prostřednictvím něhož se buduje image značky. Nejen ve směru od firmy k zákazníkům, ale také od firmy k zaměstnancům a naopak. Image pak nejvíce budují právě zaměstnanci. Strategie budování image by je tedy logicky měla zahrnovat.
 
Důležitým artiklem marketingu je také komunikace. Kdo jiný by tedy měl lépe komunikovat s potencionálními i stávajícími zaměstnanci, než právě marketingové oddělení. Vědí jaké médium zvolit a jak se zaměstnancem komunikovat.
 
Marketing se také často zabývá segmentací trhu, což by mohli pracovníci využít i u segmentace pracovních míst. Definice jednotlivých segmentů pak napomůže výběru potencionálních zaměstnanců. V neposlední řadě dodává marketingové oddělení kreativu. Nápady, které je odlišují od konkurence, a to je jeden z nejdůležitějších bodů, ve kterém nad personálním oddělením vyčnívá. Potencionální zaměstnanci by měli chtít u vás pracovat, protože vy jste jiní než konkurence.
 
Kdybychom tyto povinnosti přenesli na marketingové oddělení, co se stane s HR? Nebude to jen další administrativní kancelář a není jí již teď? Řešením nemusí být přenést pravomoci nad zaměstnanci na marketingové oddělení, ale přivést do personálního oddělení více lidí, kteří vědí, co marketing a kreativita jsou a umí je využít v každodenních záležitostech tak, aby všichni chtěli pracovat jen u vás.
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist