Manažer nemá rozhodovat

Zaměstnanec je bohužel i dnes chápán jen jako pracovní síla, která vykonává práci na základě rozhodnutí manažera. Takový pracovník nemá motivaci vykonávat činnosti nad rámec svých pracovních povinnosti, často není motivován dělat ani práci, kterou je povinen vykonávat.
 

Vina za nevykonanou práci se pak svaluje na zaměstnance, který je ještě méně motivován mít větší pracovní nasazení. A dostáváme se tak do začarovaného kruhu. Firmy dosahující vyšších zisků v dnešní době vědí nejen co přesně je náplní práce zaměstnance, ale také to, že každý manažer by v sobě měl mít kousek z leadra. Vědí totiž, že efektivní tým potřebuje manažera, který za ně jen nerozhoduje, ale naopak jim pomáhá se rozhodnout. Právě takový manažer umí delegovat práci, jejíž výstup je pak mnohem kvalitnější.
 

Školte manažery, kteří si budou vážit svých podřízených a budou je chápat jako svou rodinu. Manažer by měl být přirozenou autoritou a měl by zaměstnancům pomáhat, nikoli je zastrašovat. Zaměstnanec na nejnižší pozici je nejdůležitější. Pokud není spokojený a pracovitý základ, není možné, aby fungoval zbytek firmy. I když tohle všechno je neustále obemílané téma, stále se najdou takový, kteří netuší pravý význam.
 

Přehlcená informovanost je typická pro dnešní dobu. Informace o aktuálním děním i historii můžeme dohledat z nespočetného množství zdrojů. Avšak na úkor kvality těchto zdrojů. Stejně tak je to i u manažerských pozic. Kdekdo se v dnešní době tváří jako vrcholový manažer, který má načteno tisíce vědomostí. Bohužel ve skutečném světě dokáže tyto informace aplikovat nesrovnatelně méně lidí.
 

U manažerských pozic na vědomostech samozřejmě záleží, čím dál tím více ale nabírají na důležitosti tak zvané soft skills, tedy dovednosti, které již tolik neovlivníme, jako je schopnost učit se novým věcem, náš temperament a charakterové vlastnosti apod. Právě tito manažeři se v dnešním světě mohou uplatnit. Manažeři, kteří si uvědomují, že mají vliv působit na zaměstnance pozitivně a motivovat je k práci.

 

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist