Mám nárok na nevyčerpanou dovolenou při ukončení pracovního poměru?

Zaměstnanec, který při nepřetržitém trvání pracovního poměru pro zaměstnavatele odpracoval minimálně 60 dnů v kalendářním roce, tak mu přísluší dovolená za kalendářní rok, respektive její poměrná část v případě, kdy pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku.

aeroplane-air-aircraft-1004584_852Poměrná část dovolené vychází z kalendářního měsíce, tedy za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru vám přísluší jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok. Pokud tedy ukončíte pracovní poměr například k 31.5. náleží vám dovolená v objemu 5/12 roční dovolené. Vzorečkem 25 : 12 x 4, tedy 10,4 dne dovolené. Po zaokrouhlení 10 a půl dne dovolené.

Důležité je zde slovíčko CELÝ kalendářní měsíc. Pokud byste totiž ukončili pracovní poměr jen o jeden den dříve, už by se vám do výměry využitelné dovolené nezapočítal měsíc květen a přidete o dvanáctinu, tedy přibližně dva dny dovolené.

Dovolená z minulého roku se počítá

K výpočtu dovolené nezapomeňte započíst veškerou dovolenou, kterou si přenášíte z minulého roku. Na tuto převedenou dovolenou nemá žádný vliv, v jakém měsíci pracovní poměr ukončujete, protože se jedná o nárok z jiného kalendářního roku.

V případě, že byste před ukončením pracovního poměru nevyčerpali všechnu dovolenou, na kterou máte nárok, zaměstnavatel je povinen proplatit vám náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Finanční náhrada za dovolenou se počítá z výše průměrného výdělku.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist