Kompetenční model

V jednom z minulých článků jsme si řekli něco málo o popisu pracovních míst. Dnes bychom Vám představili tzv. kompetenční model. V současné době je již tento model běžnou praxí mnoha personalistů, existují však i společnosti, pro které je kompetenční model velkou neznámou. Proto bychom Vám rádi přiblížili jeho definici a výhody.

Slovo kompetence je dnes používáno v různých významech. V personalistice je využíváno od doby, kdy zaměstnavatelé zjistili, že vzdělávání individuálních zaměstnanců je výhodné pro podnik. Kompetenční model chápe zaměstnance jako individuum, které je dnes na nějaké úrovni, ale v budoucnu by mohlo dosáhnout vyššího vzdělání v daném oboru a stalo by se tak přínosem pro firmu.

Proto by měl správný kompetenční model následovat určité principy. Především by měl rozpoznat požadovanou úroveň schopností a znalostí. Dále by měl vyčlenit potřebný čas na vyškolení zaměstnance. Musí se stanovit cíle, kterých je nutné dosáhnout, a tudíž udržovat určitý pokrok při vzdělávání. Rozhodnout, jaké činnosti jsou nutné k výkonu práce, a s tím související zdroje a vybavení. Připravit timing – tedy určitý harmonogram, jak bude školení probíhat a především kdy by mělo skončit a samozřejmě by nemělo chybět průběžné sledování a konečný feedback neboli zpětná vazba. Typická pro tento typ školící metody je orientace na výsledek. Cíl musí být měřitelný, a pokud si za cíl dáme výsledek, můžeme stanovit metody, podle kterých určíme, zda bylo cíle dosaženo či nikoliv.       istock_000008728094xsmall_job-stress_424

Kompetenční modely můžeme vytvářet v několika úrovních, od jednoduchých po složité. Nakonec závisí jen na firmě, z jakého úhlu pohledu na kompetenční model nahlédne. U popisu pracovních míst je běžnou praxí, že je tento dokument spíše formalitou. Kompetenční model však dokáže firmě dát více. Kromě zkvalitnění práce, pomáhá řídit zdroje (především pak finance) na správná místa. Zajišťuje snadnější hodnocení zaměstnanců a finance na vzdělávání jdou na zaměstnance, kteří se k tomuto účelu hodí.

Jestliže již máte popis pracovních míst a zrovna přemýšlíte nad individuálním vzdělávacím plánem, zkuste si vypracovat kompetenční model, který Vám pomůže ušetřit peníze.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist