Jak způsob výpovědi ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se různí. V prvních měsících činí buď 65 nebo 45 % vašeho výdělku v posledním zaměstnání. Které z procent se vás týká záleží zejména na tom, jak jste z práce odešli a co máte napsané ve výpovědi.

 

euro-870757_1280_1280Ukončí-li zaměstnanec pracovní poměr z vlastní vůle výpovědí nebo dohodou, dosáhne na podporu v nezaměstnanosti po celou délku podpůrčí doby pouze 45 %. Na 65% podporu v takovém případě dosáhne jen, pokud za podáním výpovědi stály vážné důvody. Ty jsou však poměrně jasně specifikované. Je to například osobní péče o dítě ve věku do čtyř let, péče o jinou závislou osobu, docházka dítěte do školy a školky, vážná nemoc a podobně.

 

V zákoně jsou zmíněné i další dva případy – jiný zvláštní osobní důvod a důvod hodný zvláštního zřetele. Ty nejsou v zákonech nijak definovány a záleží na názoru úřadu práce, zda je v některém případě využije. Pokud na úřadu práce dokážete úředníky přesvědčit, že váš důvod pro podání výpovědi spadá pod jednu z těchto kategorií, můžete mít také nárok na 65% podporu.

 

Jestliže ukončí pracovní poměr zaměstnavatel, musí uvést některý ze zákonem uvedených důvodů. Pokud je důvodem změna organizace, třeba zrušení zaměstnancova původního místa, náleží zaměstnanci současně také zákonné odstupné. Podpora v nezaměstnanosti se v takovém případě vyplácí až poté, co uplyne počet měsíců odpovídající poskytnutému odstupnému. Při standardním tříměsíčním odstupném se podpora začíná vyplácet až od čtvrtého měsíce.

 

Pokud zaměstnavatel ukončí pracovní poměr se zaměstnancem z důvodů zvláště hrubého porušení pracovních povinností, tak uchazeč o zaměstnání ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Samozřejmostí je takový postup ve chvíli, kdy je pracovní poměr zrušen okamžitě.

 

V zákoně jsou i další výjimky a specifikace. Například věková. Člověk do 50 let podporu může pobírat až 5 měsíců. 50 – 55 let věku znamená podporu až 8 měsíců a osoby starší 55 let až 11 měsíců. Podpora v nezaměstnanosti je v ČR zastropovaná, takže od určité výše příjmu už budete pobírat tento strop a nějaká procenta vám mohou být jedno. Tato maximální částka činí 0,58násobek průměrné mzdy.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist