Jak zabránit, aby se stal bývalý zaměstnanec konkurencí?

Zákoník práce sice přesně neuvádí, které pracovní pozice lze konkurenční doložkou pokrýt, ale říká, že to jsou pracovníci, kteří by mohli zaměstnavateli ztížit jeho činnost díky svým informacím, poznatkům nebo znalostí pracovních a technologických postupů. Jde tak hlavně o vedoucí pracovníky nebo odborníky na specifickou oblast. Zároveň doložka může pokrývat pouze znalost takových informací a postupů, které pracovník získal u zaměstnavatele.

shutterstock_249027661_1152_02Na základě konkurenční doložky zaměstnanec nesmí ve sjednané době, která může být nejvýše jeden rok, vykonávat výdělečnou činnost shodnou s činností bývalého zaměstnavatele nebo činnost, která by byla k němu konkurenční. Zaměstnanci se tak zabrání pracovat ve stejném oboru či v něm podnikat.

Za to samozřejmě musí dostat něco na oplátku. Ano, peníze. Za každý měsíc, kdy doložku dodržuje a bývalému zaměstnavateli nekonkuruje, mu náleží minimálně polovina dosavadního měsíčního výdělku. Tato náhrada se vyplácí měsíčně, stejně jako mzda. Pokud zaměstnanci finanční náhrada nepřijde, může doložku vypovědět. Vypovězená doložka zaniká první den následujícího kalendářního měsíce po podání výpovědi.

Proti porušení ze strany zaměstnance se zaměstnavatel může bránit smluvní pokutou. Ta vstupuje v platnost okamžikem, kdy svůj závazek nekonkurovat zaměstnanec poruší. Výše pokuty musí být předem smluvně daná a musí být přiměřená platu zaměstnance, velikosti firmy a povaze a důležitosti ohroženého obchodního, výrobního či jiného tajemství.

Konkurenční doložku lze sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo pracovní dohodě, případně může být součástí dodatku ke smlouvě. Doložka musí mít vždy písemnou povahu a může jí být podmíněno samotné uzavření pracovní smlouvy. To pokud je zaměstnanec najímán na pozici, kde se s jistotou k citlivým postupům či znalostem dostane.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist