Jak je to s návštěvou lékaře v pracovní době?

Ačkoli je žádoucí jít k lékaři v době osobního volna, je jasné, že pracovní doba lékařů se kryje s pracovní dobou většiny zaměstnanců. Pamatuje na to i zákon, který říká, že pokud ošetření není možné provést mimo pracovní dobu, má zaměstnanec právo jít k lékaři i v pracovní době a tento čas mít od zaměstnavatele proplacený.

stocksnap_n79o15bh30_3888Zároveň upřesňuje, že zdravotnické zařízení má být ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a je nejblíže bydlišti či pracovišti zaměstnance. Asi žádný zaměstnavatel nebude poměřovat vzdálenost v mapách a kontrolovat v nich, kde všude jsou lékařské ordinace. Musíte ale být v případě nutnosti schopni dokázat, že jste tyto podmínky naplnili. Spíše jde o to, abyste za lékařem nedojížděli do jiného města, když jste mohli jít poblíž bydliště. V případě specializovaných ordinací a vyšetření však musí zaměstnavatel umožnit návštěvu i kdyby mělo jít o cestu přes půl republiky.

Pracovní volno s náhradou mzdy se v takovém případě poskytuje na nezbytně nutnou dobu. Pokud je pro to důvod, můžete být u lékaře hodinu nebo pět hodin a zaměstnavatel nemá právo vám čas krátit. U některých firem sdělují zaměstnancům, že mají na lékaře povolenou konkrétní dobu, třeba dvě hodiny a zbytek jim už nebude proplacen. Takový postup ale nemá oporu v zákoně.

Zaměstnavatele byste měli o plánované návštěvě lékaře informovat s dostatečným předstihem. Pokud s ní nebude souhlasit, měli byste mu vysvětlit, proč nemůžete pochůzku zařídit mimo pracovní dobu. U akutního vyšetření nebo zákroku samozřejmě nutnost oznámit vše v předstihu není možná, je však vaší povinností zaměstnavatele informovat hned jak to bude možné a akutnost případně dokázat.

Vždy byste se měli snažit plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec nebo jen minimálně. Pokud to však není možné, máte právo na placené pracovní volno, které plně pokryje dobu nezbytně nutnou na ošetření či kontrolu.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist