Interní komunikace není plkání o ničem

Interní komunikace není pouhý pokec dvou zaměstnanců o tom, co se děje ve firmě. Na interní komunikaci by si měli dát záležet všichni zaměstnavatelé, jelikož dobře informovaní zaměstnanci jsou základem každé fungující společnosti.
 
Interní komunikace je záležitostí především středního a nižšího managementu, jelikož právě tito lidé mají nejblíže k liniovým zaměstnancům.  Interní komunikace může zlepšit nejen atmosféru na pracovišti, ale také výsledné hospodaření firmy.
 
Jedna z prvních interních komunikací v historii probíhala prostřednictvím pravidelných týdeníků či měsíčníků, které vydávala firma pro své zaměstnance za účelem poskytnutí aktuálních informací. Některé firmy se i dnes této tradiční formy drží. Jiné přechází na moderní technologie. Nejčastější formou je informativní e-mail. Ani jedno však nepostihuje kompletní pojem interní komunikace. V současnosti se offline i online prostředky pro interní komunikaci rozšiřují a zasahují i ke komplexnímu chápání firmy v očích veřejnosti, což jsou i zaměstnanci. Kromě interních časopisů a e-mailů se objevují také brožury, pohlednice, či společné snídaně, které však slouží zpravidla spíše pro utužení vztahu se zaměstnanci. Existují však nově také interní videokonference, díky nimž lze kromě rychlé komunikace přejít také ke sdílení dokumentů. Větší firmy nabízejí i firemní rozhlas či televizi.
 
Špatná interní komunikace může pro mnohé znamenat pouze povrchový problém, který ublíží jen informovanosti zaměstnanců o nových možnostech ve firmě, ale problémy jsou dalekosáhlejší. Můžou vést až ke ztrátám finančních prostředků při nadprodukci zmetků ve výrobě, a to jen proto, že zaměstnanci nejsou správně informováni, jak postupovat při vyskytlém problému.
 
Interní komunikace je dnes opomíjená část firemní komunikace. Mnohé firmy se raději zaměří na dodavatele, akcionáře a především pak zákazníky. Zaměstnanci ustupují do pozadí. Pokud však chcete pro chod Vaší firmy udělat správný krok, zaměřte se na interní komunikaci.
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist