Dočkáme se v roce 2019 sdílených pracovních míst?

Jednou z novinek, kterou (doufáme) přinese nový rok jsou i sdílená pracovní místa. Ta jdou sice teoreticky zřídit už nyní, ale novela zákoníku práce je oficiálně povolí a dá jim jasná pravidla. Co tedy čekat?

Za vznikem sdílených pracovních míst je snaha poskytnout zaměstnancům nástroj pro sladění pracovního a osobního života. Jednoduše půjde o to, že se zaměstnavatel může dohodnout se dvěma či více zaměstanci s kratším úvazkem, že budou sdílet jedno pracovní místo (a jeden úvazek), na kterém se budou střídat.

achievement-agreement-arms-1068523_900Souhrn délky jejich práce nesmí překročit zákonnou týdenní pracovní dobu (pojistka proti skrytí přesčasů), v praxi tedy budou třeba dva zaměstnanci s polovičním úvazkem sdílet jedno plnoúvazkové místo. Takový systém bude asi nejčastější. V čem to přinese změnu oproti tomu, kdyby oba prostě dál pracovali na poloviční úvazek?

Pracovní místo bude vždy zaplněné jedním ze zaměstnanců, kteří si budou sami určovat, kdy odpracují svou část. Každý však musí v dohodnutém období (maximálně 4 týdny) odpracovat svou dohodnutou pracovní dobu. Bude tak na domluvě zaměstnanců a zaměstnavatele, zda se budou střídat po dnu, dopoledne/odpoledne, nebo třeba vždy jeden z nich odpracuje klasický týden a pak ho na týden vystřídá druhý. Vždy bude v práci jeden z nich a druhý má volno.

Aby měl zaměstavatel přehled, kdo pro něj bude kdy pracovat, mají zaměstnanci povinnost podat společný písemný rozvrh rozdělení jejich sdíleného místa a to aspoň týden předem. Změna v rozvrhu se musí hlásit aspoň dva dny dopředu. Na jiných podmínkách se případně musí shodnout se zaměstnavatelem. Když zaměstnanci dohodu nepředloží, vytvoří ji pro ně zaměstnavatel. Ten zároveň nesmí vynucovat zastupování nepřítomného zaměstnance (například při nemoci) pokud se to druhému nehodí.

Dohoda o sdíleném místě bude možná pouze v soukromém sektoru, státní sféra ji nebude umožňovat.

Dohodu o sdílení místa může kterákoli ze stran ukončit výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou. Výpověď ze sdíleného místa samozřejmě neznamená výpověď z pracovního poměru. Ztratí-li zaměstnanec zájem o sdílení pracovního místa, nebo o ni nemá dál zájem zaměstnavatel, neznamená to i ztrátu zaměstnání. Následovat bude dohoda zaměstnavatele a všech dotčených zaměstnanců na novém systému práce, případně standardní výpověď.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist