CSR aneb jiný způsob náboru zaměstnanců

Jak už bylo mnohokrát zmíněno, základ každé firmy tvoří zaměstnanci. Proto je důležité se o ně náležitě starat. Kvalitní zaměstnaneckou politiku netvoří pouze nábor zaměstnanců, ale souvisí s mnoha dalšími činnostmi. U spokojeného zaměstnance lze předpokládat, že i jeho výkonnost bude vyšší. Proto každá firma, která chce spokojené zaměstnance, by se měla zamyslet, co vše svým zaměstnancům poskytuje. Jedna z cest jak firma může přispívat ke spokojenosti zaměstnanců je společenská odpovědnost firem (CSR). CSR je dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Tento způsob vedení firmy přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti podniku, zlepšení reputace a současně ke zvýšení důvěryhodnosti firmy. 

CSR jako konkurenční výhoda

Vliv CSR na vnímání podniku a jeho konkurenceschopnost můžeme hodnotit podle různých aspektů. Uplatňování společensky odpovědných aktivit pomáhá firmě se nejen odlišit od ostatních, ale přináší jí určitou konkurenční výhodu. Za jednu z nich lze považovat to, že se firma stane oblíbeným zaměstnavatelem. CSR jsou oceňované nejen zaměstnanci, ale především uchazeči o práci. Na rozdíl od jiných firem nevidí v práci pouze uplatnění a zisk, ale přidanou hodnotu. Tato přidaná hodnota vyplývá z činností firmy, které jsou nad rámec povinností stanovené legislativou. Existuje mnoho nadstandartních činností, jenž může firma svým zaměstnancům nabídnout. Může se jednat o výhody materiálního i nemateriálního typu, jako jsou například příspěvek na další vzdělávání, finanční benefity, jídelna v areálu firmy, školka pro děti zaměstnanců nebo naopak naslouchání zaměstnanců, vedení dialogů a zohledňování jejich názoru během firemního rozhodování. 
 
CSR tudíž nemá vliv pouze na vnímání podniku a konkurenceschopnost, ale může pomoci v náboru nových a současně vhodnějších zaměstnanců, aniž by byla potřeba vypisovat výběrové řízení či spouštět náborovou kampaň. Vzhledem k tomu, že se nejedná o krátkodobou záležitost, výsledky se mohou dostavit v průběhu času. Rozdíl lze pozorovat například u nárůstu zasílaných životopisů do firmy.
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist