Co musí držitel modré karty splnit, pokud chce změnit zaměstnání?

Modrá karta se uděluje cizincům s vysokým vzděláním, kteří chtějí v ČR pracovat na nadstandardní pracovní pozici. Vydává se na konkrétní pracovní místo konkrétnímu žadateli, který musí splnit několik podmínek.

Není snadné modrou kartu získat a uchazeč si musí projít celkem zdlouhavým byrokratickým kolečkem. Asi tedy nepřekvapí, že snadná není ani změna zaměstnavatele nebo pracovní pozice u těch zaměstnanců, kteří už modrou kartu mají.

woman-2773007_1280_1280Pokud chtějí změnit zaměstnavatele nebo pozici v prvních dvou letech pobytu, musí nejdříve získat souhlas ministerstva vnitra. Tomu předchází několik kroků.

Novou (budoucí) práci musí zaměstnavatel vyvěsit na úřadu práce s tím, že jde o pozici obsaditelnou držitelem modré karty. Na to existuje speciální evidence a pozice dostane vlastní číslo. To musí uchazeč napsat do žádosti o změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení.

Žádost musí obsahovat:

  • číslo volné pozice
  • pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí s novým zaměstnavatelem. Smlouva musí být nejméně do dobu jednoho roku a musí v ní být uvedena výše mzdy odpovídající nejméně 1.5násobku mzdy průměrné.
  • doklad o splnění kvalifikace. Pokud je nová pozice stejná jako ta dosavadní (chirurg jde dělat chirurga, jen do jiné nemocnice), nemusí uchazeč znovu předkládat diplom.
  • doklad o ubytování (například nájemní smlouva) je nutný jen pokud došlo ke změně bydliště od doby podání žádosti o modrou kartu nebo dojde ke změně v návaznosti na nové zaměstnání.

Ministerstvo má na vyřízení žádosti 30 dní, v komplikovaných případech až 60. Potvrzení žádosti posílá přímo uchazeči dopisem. Zaměstnanec pak musí ještě do tří dnů nahlásit na ministerstvo vnitra ukončení předchozího zaměstnání.

Ohlašovací povinnost mají i oba zaměstnavatelé. Ten starý musí do osmi dnů informovat úřad práce. Nový musí úřad práce informovat o nástupu nového zaměstnance s modrou kartou nejpozději v den nástupu.

Po dvou letech pobytu je celý proces výrazně jednodušší.

Změna zaměstnavatele již nepodléhá předchozímu schválení, ale pouze dodatečnému. Ministerstvo vnitra musí uchazeč informovat do tří dnů po nástupu do nové práce.

Stále platí, že místo musí být v databázi míst obsaditelných držiteli modré karty a splněny musí být i pravidla o vzdělání a výšce platu. Ohlašovací povinnost zůstává i u ostatních změn jako adresa, rodinný stav nebo při změně dokladů.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist