Cizinci na českém trhu práce

Jedním z nejdiskutovanějších témat posledních dní jsou cizinci přicházející do České republiky a současně i na český trh práce. Většina z nás má představu, jak funguje český trh práce z pohledu místních obyvatel. Víme však, co je vše potřeba k tomu, aby zde mohl cizinec žádat o práci?
 
Jedná se o poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces, který se liší podle národnosti cizince. Zákon o pobytu cizinců na území ČR rozlišují mezi občany EU/EHP a Švýcarska a občany jiných zemí. Po občanech EU/EHP a Švýcarska nejsou vyžadovány žádné další doklady, pouze nahlášení na místní úřad práce.  Občané cizích zemí musí na rozdíl od občanů EU získat pracovní povolení a vízum k pobytu. Podmínky k získání těchto dokumentů jsou blíže specifikovány v zákoně o pobytu cizinců na území ČR, který si každý občan musí před podáním žádosti nastudovat a dodržet. Tímto ale celý proces nekončí. Přichází na řadu zaměstnavatel, který musí učinit mnoho nezbytných kroků potřebných k přijetí nového zaměstnance.
 

Pohled ze strany zaměstnavatele

Jakýkoliv zaměstnavatel může zaměstnat cizince pouze na základě platných dokladů, mezi které patří: platné povolení, zaměstnaneckou (zelenou) nebo modrou kartu, písemně uzavřenou pracovní smlouvu. Dále je povinností zaměstnavatele cizince nahlásit neprodleně po nástupu do zaměstnání na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, na které bylo vydáno pracovní povolení. Každý cizinec má právo na stejné pracovní podmínky i finanční ohodnocení, jako občan ČR. Tyto povinnosti patří mezi nejdůležitější úkony týkající se zaměstnání cizince na českém trhu práce. Mezi neformální činnosti by měl dále zaměstnavatel začlenit pomoc v záležitostech, jako jsou: poznání ČR, poskytnutí informačních materiálů, pomoc s imigračním a daňovým plánem, spolupráce s ambasádou, pomoc s ubytováním, lékařská péče, hodiny češtiny, multikulturní školení a začlenění do kolektivu.
 

Kdo to všechno zajistí?

Přijetí cizince na český trh práce stejně jako přijetí občana ČR spadá do činností zajišťovaných personálním oddělením firmy. Personalisté by měli být interkulturně senzitivní, empatičtí a pomáhat rozvíjet zaměstnance od počátku jejich setrvání ve firmě. Dále je důležité zohlednit kulturní odlišnosti v rámci hodnocení mezinárodního zaměstnance a předcházet tak jeho odvolání kvůli špatnému a neobjektivnímu hodnocení.

 
Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist