Chci si založit živnost - jaké jsou typy živností?

Volná živnost sdružuje činnosti, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splňovat jen všeobecné podmínky. Těmi jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Zde pozor. Nevyžaduje se ale bezúhonnost v plném slova smyslu, ale pouze ve vztahu k předmětu zamýšlené živnosti.

 

Než podat výpis živností, které jsou považovány za volné, je jednodušší říct, že volná živnost obsahuje veškeré činnosti a služby, které nejsou zařazené mezi živnosti vázané, živnosti řemeslné ani živnosti koncesované. Velká většina živností totiž spadá právě pod volnou živnost.

 

building-1080594_1280_1280Pro její získání stačí (po splnění obou podmínek) jít na jakýkoli živnostenský úřad nebo tzv. czech point, prokázat se občanským průkazem a zaplatit poplatek tisíc korun. Formulář můžete na úřad zaslat i elektronicky.

 

Naopak vázaná živnost je taková, kde pro zisk oprávnění musíte kromě obecných podmínek splnit i další specifické podmínky. Většinou se jedná o vzdělání či praxi, které mají doložit uchazečovu způsobilost a slouží jako garance jeho odbornosti. Spadají sem například živnosti řemeslné, kde musíte vzděláním či praxí doložit, že jste schopni danou živnost vykonávat.

 

Specifickou skupinou vázaných živností jsou živnosti koncesované. K jejich vykonávání je nutné získat zvláštní oprávnění – koncesi. Zpravidla jde o živnosti, kde by neodbornost mohla znamenat ohrožení zdraví a života případně výraznější majetkové škody a také živnosti, které . Patří sem například podnikání v oblasti zbraní, výbušnin, chemikálií, paliv, případně některé živnosti zabývající se obchodem, dopravou nebo třeba ostrahou osob či majetku.

 

Výčet živností samozřejmě není úplný. Pokud chcete mít jistotu, kam která živnost spadá, jejich plný výčet najdete v přílohách živnostenského zákona.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist