Фирма MEUS s.r.o. е основана през 2005г. От началото на дейността си на чешкия пазар фирмата се е специализирала в осигуряването и наемането на работници от Словакия и Чехия, по–късно от Република България в областта на машиностроенето, металообработването и производството на пластмаси. Нашата фирма има разрешение за наемане,даване под наем на работници,както и за посредническа дейност от 3. 11. 2014, номер MPSV-UP/17612/14/ÚPČR/4 , издадено от Бюрото по труда на Чешката република, Генерална Дирекция - Прага.

През 2008г. бе основанo словашкото търговско дружество SEDORA s.r.o.. Въз основа на взаимното сътрудничество с български търговски посредници фирмата разшири сферата си на дейност и откри в България собствен офис, за да осигури пряко участие на дружеството на българския пазар.

За в бъдеще дружеството би искало да задълбочи търговските контакти между България от една страна и Чехия и Словакия от друга. Затова освен пряката търговска дейност предлага и посредничество в търговията идвустранно търсене на търговски партньори и канали за дистрибуция за участващите страни. Целта на дружеството е също така да задоволи нуждите и да изпълни изискванията на клиентите,в същото време да удовлетвори на професионално ниво и кандидатите за работа в нашата фирма.