Obchodní společnost MEUS s.r.o., vznikla v roce 2005. Od začátku působení na českém trhu se firma specializovala na dočasné přidělení zaměstnanců ze Slovenské a České republiky, později z Bulharské republiky v oblasti strojírenství, kovovýroby a výroby plastů.

Jako agentura práce je držitelem povolení ke zprostředkování ze dne 3.11.2014, č.j.: MPSV-UP/17612/14/ÚPČR/4 vydaného Úřadem práce České republiky, Generálním ředitelstvím v Praze.

Od počátku činnosti má otevřené zastoupení prostředníctvím kanceláře na Slovensku - ve městě Bardejov.

Slovenská kancelář je klíčovým náborovým a administrativním centrem společnosti.

Cílem společnosti je uspokojit potřeby a požadavky klientů a profesionálně přistupovat k uchazečům o zaměstnání.