Autorské honoráře a daně

Autorskými honoráři se odměňují díla, která jsou předmětem autorského práva. Může jít o literární, umělecké nebo vědecké dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora.


Autoři uměleckých děl nejsou zpravidla klasickými zaměstnanci. Za svá díla dostávají zaplaceno na základě autorských honorářů. Zvláštní skupinou jsou odměny za přispěvky do tištěných nebo internetových novin, televize a rozhlasu. Pro tuto skupinu autorských příjmů, které můžeme pro zjednodušení nazvat jako honoráře za příspěvky do médií, platí speciální pravidla.


hands-545394_1280_1280Rozhodující pro způsob zdanění a povinnosti platit pojistné odvody z autorských honorářů je, zda činily do 10 000 Kč za měsíc včetně od jednoho plátce, anebo jde částku vyšší. Pokud odměna desetitisícovou hranici nepřekročí, je vše velmi jednoduché – nemusíte se o danění starat. Příjem je samostatným základem daně a srážkovou daň 15 % strhne automaticky plátce honoráře. Vám pak vyplatí honorář už v čisté výši. Honorářů můžete mít v jednom měsíci více, nesčítají se. Každý z plátců pouze odvede uvedenou daň a vy obdržíte vždy čistý příjem, který již dále nedaníte.


Takové honoráře (už zdaněné srážkovou daní a vyplácené v čistém) nelze uvést do daňového přiznání a nemůžete na ně uplatnit slevu na dani. Příjmy neuvádíte dokonce ani do v přehledu příjmů OSVČ pro pojišťovny. Pokud nemáte již žádné další příjmy, pojištění si pak platíte jako samoplátce. Autorské honoráře se nepovažují za příjem ani pro účely DPH. Další vlastností je, že odměnu ve formě honorářů můžete pobírat i jako uchazeč o zaměstnání pobírající podporu v nezaměstnanosti.


Honoráře nad 10 000 od jednoho plátce a další autorské přijmy (i nižší než 10 000, pokud nejde o příspěvek do médií) je nutné zahrnout v daňovém přiznání a odvést z nich pojistné. Zdaňují se stejně jako příjmy z běžného podnikání a dostáváte je od plátců v hrubé výši. Všechny daně, odvody a další povinnosti si už zařizujete sami.

Meus Group

© 2012, MEUS s.r.o
Všechna práva vyhrazena, vyrobilo 4every1 s.r.o.

Splňte si své sny.. pomůžeme vám
TOPlist